Haber Detayı
02 Eylül 2018 - Pazar 16:46
 
Çayırova'da Belediyesi’nden Satılık Arsalar
Çayırova Belediyesi tarafından bazı gayrimenkuller için satış ihalesi yapılacak. 10 adet arsa satışı için 17 Eylül tarihinde ihaleye çıkılacak.
Çayırova Haberi
Çayırova'da Belediyesi’nden Satılık Arsalar

Çayırova Belediyesi mülkiyetinde bulanan 10 adat arsa için satış ihalesi düzenliyor. Çayırova Belediye Başkanlığından gayrimenkul satışı için 17 Eylül tarihinde ihale düzenlenecek. İhale ilanında, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur. Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır. Satış ihaleleri 17.09.2018 Pazartesi günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

GECİKMELER KABUL EDİLMEYECEK

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç 17.09.2018 Pazartesi günü girecekleri ihalenin saatin de başvuru da bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.” ifadelerine yer verildi.

 

KÜBRA AKABALI

Kaynak: Editör:
Etiketler: Çayırova'da, Belediyesi’nden, Satılık, Arsalar,
Yorumlar
Haber Yazılımı