Haber Detayı
26 Aralık 2018 - Çarşamba 12:15
 
Dünya Gebze'yi Bekliyor
Türkiye ile bazı uluslararası kuruluş ve ülkeler arasında çeşitli alanlarda imzalanan mutabakat zaptı, uygulama protokolü ve anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı
Gebze Haberi
Dünya Gebze'yi Bekliyor

Türkiye ile Nijer arasında 2 Şubat 2011'de Ankara'da imzalanan "Göç Konularına Dair Anlaşma"ya göre, taraflar göçmenlere ilişkin hükümlerin daha iyi uygulanması, bu kişilerin temel haklarına saygı gösterilmesi ve iki devletin hukukuna uygun şekilde güvence sağlanması amacıyla iş birliğini geliştirmek arzusuyla, şahısların geri kabulü ve usulleri, vatandaşlığın ispatı, ilave kimlik tespiti, bilgi paylaşımı gibi konularda iş birliği yapacak.

Anlaşma, tarafların gerekli iç hukuk süreçlerini tamamladığını diplomatik yollarla birbirlerine iletmesinden itibaren 30 gün içinde yürürlüğe girecek.

Macaristan ile 18 Aralık 2013'te Ankara'da imzalanan "Güvenlik İşbirliği Anlaşması"na göre taraflar aralarındaki dostane ilişkileri ve iş birliğini geliştirme ve destekleme arzusuyla, ulusal mevzuatları uyarınca yetkili mercileri vasıtasıyla kuma düzenine ve güvenliğine karşı işlenen sınır aşan suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve bastırılması konularında iş birliği yapacak.

İş birliği özellikle terör, organize suçlar, yasa dışı göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yolsuzluk, kara para aklama, uyuşturucuların, psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan ara kimyasalların yasa dışı üretimi ve kaçakçılığı, silah, tütün mamulleri, alkollü içki, kültür ve tabiat varlıklarının ve malların kaçakçılığı, bilişim suçları olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadele alanlarını kapsayacak.

Anlaşma, tarafların gerekli iç yasal usullerin tamamladığını diplomatik yollarla birbirlerine ilettikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Kenya ile "Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması"

Kenya'yla 8 Nisan 2014'te Ankara'da imzalanan "Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması"na göre de taraflar reformları desteklemek ve piyasa dönüşüm sürecinin ekonomik ve sosyal maliyetlerini hafifletmek için Kenya'ya teknik ve mali yardım projeleriyle programlarının uygulanmasını mümkün kılmak ve Türkiye tarafından Kenya'ya insani ve acil durum yardımı sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla iş birliği geliştirecek.

İş birliği, acil durumlarda insani yardımın yanı sıra teknik, mali ve ekonomik yardım şeklinde, iki taraflı veya yardım sağlayıcılar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok taraflı iş birliği bazında yürüyecek.

Anlaşma, tarafların gerekli hukuki prosedürlerin tamamlandığının yazılı ve diplomatik olarak birbirlerine bildirdikleri son tarihte yürürlüğe girecek ve 5 yıl yürürlükte kalacak.

Ukrayna'yla askeri coğrafya alanında iş birliği

Ukrayna'yla 9 Ekim 2017'de Kiev'de imzalanan "Coğrafi Bilgi Alanında İşbirliğine Dair Uygulama Protokolü" taraflar arasında karşılıklı menfaat ve mütekabiliyet esasına göre askeri coğrafya, coğrafi ürünlerin üretimi amaçlı iş birliği programlarının tesis edilmesi, coğrafi materyal ve verilerin mübadelesi, teknoloji transferi ve eğitim konularında bilimsel ve teknik iş birliğini kapsıyor.

Buna göre taraflar, askeri coğrafya alanında teknik destek, teknoloji transferi ve tecrübe değişimi, bu alanda ortak projelerin uygulanması ve talep üzerine her bir durum için ayrı ayrı ele alınmak üzere askeri coğrafya konusunda görev başı eğitimlerinin sağlanması hususlarında iş birliği geliştirecek.

Protokol, tarafların gerekli ulusal yasal düzenlemelerin yerine getirildiğini birbirlerine diplomatik yollarla ilettikleri son notanın alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

Sırbistan'la 7 Mayıs 2018'de Ankara'da imzalanan "Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, taraflar ekosistemin korunmasına ve kullanılmasına yönelik dengeli bir yaklaşımla kirliliğin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet esasına dayanarak bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımıyla iş birliği yapacak.

Mutabakat Zaptı, tarafların gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla ilettikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve 1 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Birleşmiş Milletler'le (BM) 22 Eylül 2017'de New York'ta imzalanan "En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşma" ise 4 Haziran'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılan BM En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası'nın tüzel kişiliğini, banka binasının, yetkililerinin, görevli uzmanlarının ve hizmet sunan şahısların Türkiye'deki statülerini, bankanın işlevleri yerine getirmesi için gerekli düzenlemeleri kapsıyor.

Anlaşma, Türk hükümetinin BM'ye gerekli iş yasal usulleri tamamladığını bildirdiği günü takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecek.

Cibuti'deki baraj için ek hibe

Cibuti'yle 24 Temmuz 2016'da Hibe Anlaşması'na dair 14 Aralık 2018'de Ankara'da imzalanan "ekli Tadilat Anlaşması" ülkeyle aynı adı taşıyan başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak ve şehrin su ihtiyacını gidermek amacıyla Ambouli Deresi üzerinde yapılması planlanan baraj projesi kapsamında ek 6,5 milyon avro tutarında nakdi hibe sağlanmasını düzenliyor.

İlgili baraj projesi kapsamında Cibuti'ye 24 Temmuz 2016'da Hibe Anlaşması uyarınca sağlanan 11 milyon avroya ilave 6,5 milyon avroluk nakdi hibeye ilişkin Tadilat Anlaşması, söz konusu anlaşmadaki toplam hibe tutarını 17,5 milyon avro, yapım bedelini 16,5 milyon avro, müşavirlik bedelini 1 milyon avro olarak değiştiriyor ve ilgili düzenlemeleri buna uyarlıyor.

Hibe Anlaşmasının diğer maddelerinin ise yürürlükte kalmaya devam edeceğini teyit eden Tadilat Anlaşması, tarafların gerekli iş yasal usullerin tamamlandığını birbirlerine ilettikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Dünya, Gebze'yi, Bekliyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı