Haber Detayı
10 Nisan 2018 - Salı 16:06
 
Ekonomi Basını Yarışacak
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Kocaeli Temsilcisi Mehtap Akbaş Çiftci, X. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışmasına müracaatların başladığını bildirdi.
Gebze Haberi
Ekonomi Basını Yarışacak

Çiftci yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “24 Nisan 2018 tarihine kadar başvuruların yapılacağı yarışmanın ayrıntıları ödül şartnamesinde bulunmaktadır. Başvurular PDF formatında e-maille, TV, Radyo dallarında aday olacak çalışmaların 1 adet CD'lerini dernek merkezine elden, posta ile veya e-maille (yarışma ile ilgili müracatları lütfen aşağıdaki e-mail adresine ad soyad, iletişim bilgileri, hangi dalda yarışmak istediğinizi belirterek gönderiniz) gönderebilirler. 6 Haziran 2018 Çarşamba akşamı İstanbul Ticaret Odası Vakfı Cemile Sultan Korusu’nda, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenecek olan Ekonomi Basını Başarı Ödülleri ile ilgili yönetmelik ektedir. Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Şartnamesi Ekonomi Gazetecileri Derneği her yıl ekonomideki gelişmeleri kamuoyuna başarılı bir şekilde yansıtan haberleri ödüllendirme kararı aldı. Başarının ödüllendirilmesi ve ekonomi haberciliğinin teşviki amacıyla verilecek ödüller alanında en iyi olanlar arasından seçilecek çalışmalara verilecek.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

MADDE I - ÖDÜL DALLARI

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun her yıl için belirlediği alanlarda verilir. Bu çalışmada amaç, başarıyı teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmektir. 2017 Mart ve 2018 Mart sonu olarak 1 yıl için ödül verilecek dallar şöyle belirlendi. En iyi haber (Yazılı basın, TV, interneti kapsamaktadır) Söyleşi – Röportaj (Yazılı basın) .En iyi araştırma haberi (Yazılı basın, TV) . En iyi köşe yazarı . En iyi Ekonomi Programı (Finans ve Ekonomi, TV- Radyo) .Yerel Basın Ödülü (Yazılı basın, TV, internet, medya kuruluşları kurumsal kimlikleri veya bireysel olarak katılabilirler. Bu kategoride haber, söyleşi ve inceleme-araştırma dallarında eserlerle müracaat edilebilir) . Jüri Özel ödül (Bu kategoriye müracat alınmamaktadır. Jüri karar verecektir) . Jüri Teşvik Ödülü (Bu kategoride meslekte 5 yılı geçmemiş genç muhabirlerin haber- söyleşi eserleri yarışacaktır) . Türk Telekom Özel Ödülü (Bu kategoriye müracat alınmamaktadır.) Yönetim Kurulu bunlara yeni dallar eklenmesine karar verdiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır. Yeni dallarla ilgili başvuru koşulları yönetmeliğe madde eklenerek belirlenecektir.

MADDE II - ADAYLIK

Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallar için "Ön Araştırma Kurulu" da kurabilir. Bu kurul da adaylık için öneride bulunabilir. Bu kurul en az üç kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur. Bir kişinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin alınması veya kendisine haber verilmesi gerekmez.

MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

a) Adaylar her dalda ve bir eserle başvurabilir. Hangi dalda yarışmaya katılacaklarını belirtmeleri gerekmektedir. b) Ekonomi Basını Başarı Ödülü kazanan daha sonraki yıllarda ödül için yeniden başvurabilir. c) Ödüle yazılı basından katılacakların yayınlanmış yazılarını en az bir adedini PDF formatında göndermeleri gerekmektedir. d) Televizyon Ödülünde 1 Adet CD e) Radyo Ödülünde 1 adet CD' nin gönderilmesi gerekiyor. f) Adaylık için başvuru veya araştırma süresi 24 Nisan’da sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Başvuralar ilgili adrese elden dernek merkezine veya gerekli formatta e-mail olarak teslim edilebilir. g) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. h) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir. k) Ödül Sekreterliği'ne bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak mümkündür. l) Ekonomi müdürlerinin haberleri yarışma dışı tutulacaktır. n) Aday olanın Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi olması veya bir EGD üyesinin ekonomi gazetecisi olduğunu ilişkin referansı vermesi gerekir.

MADDE VI - UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler. Değerlendirmeyi yapar ve jüri puanlamasını koordine eder. Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiç bir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulur.

MADDE VII - SEÇİCİ KURULLARIN ÇALIŞMASI

Seçici kurul, Ekonomi Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere tamamen bağımsız olarak çalışma düzenlerini saptar. Seçici kurullar, adayların yapıtları veya faaliyetleri ile ilgili konularda uzmanlara danışabilir ve onları davet edebilir. Seçici kurullar, ödülün bir kişiye (kolektif çalışmalarda bir gruba) verilmesini kararlaştıracağı gibi, ödül verilen dallarda adayları teşvik amacıyla bir kişiyi de (kolektif çalışmalarda bir grubu) övgüye değer görebilir; ödüle değer aday görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir. Adayın mesleki çalışmaları da değerlendirmede göz önünde bulundurulur. EGD Yönetim Kurulu ile seçici kurul üyeleri ödüle aday gösterilemez. Ödüler düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir. Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7 üyeden oluşan seçici kurulda kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Övgüye değer görme kararı için de aynı oy çokluğu aranır. Seçici kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy yöntemi uygulanır. Oy birliği ile karar alınırsa açık oy ile de ödüller verilebilir. Seçici Kurul kendi kurumdan yarışmaya katılanlara jüri toplantısında yorum yapamaz. Secici kurul bir toplantıda karara varamazsa ikinci toplantıyı yapabilir. Seçici kurul görüşmeleri, kurul üyeleri tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici Kurulların kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz. Seçici kurulu tarafından sonuçlar tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu uygun göreceği tarihte açıklayacaktır, ödül alanları bir tutanakla yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulları, seçici kurulun kararına uyar.

MADDE VIII - ÖDÜL TUTARI 

Her yıl verilecek ödül miktarı, EGD Yönetimi tarafından her dal için eşit olarak saptanır. 2018 yılı için belirlenen ödül tutarı 1 Cumhuriyet Altını olarak belirlendi.

MADDE IX - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI Ödüller secici kurul tarafından gerek görülürse bölüştürülebilir. Ödül kazanana, parasal ödül dışında, "Plaket" verilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Ekonomi, Basını, Yarışacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı