Haber Detayı
07 Kasım 2017 - Salı 12:53
 
Gebze bölgesine bekçi alınacak!
Kocaeli Valiliği, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’na toplam 100 bekçi alımı yapacağını duyurdu.
Gebze Haberi
Gebze bölgesine bekçi alınacak!

Kocaeli Valiliği, mahalle ve çarşı bekçisi alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 9 ilçe için toplam 200 bekçi alınacak. Aranan şartları taşıyan adaylar, Kocaeli Valiliği tarafından önce sözlü sınavdan geçecek, başarılı olan adaylar daha sonra ise yazılı sınava girecek. Bu sınavdan da başarı ile geçen adaylar, Kocaeli Valiliği tarafından asil ve yedek listesine dahil edilecek. Sözlü sınav 11-15 Aralık'ta müracaat edilen ilçelerde yapılacak. 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav 24 Aralık'ta yapılacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV OLUNACAK

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Derince İlçemiz mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. İlin merkez ilçe sınırlan içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavların Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır. Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım Süresince takip edilmesi gerekmektedir. Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Erkek ve Türk vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından il/ilçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığım sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki şartları taşımak, Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, Müracaat ettiği il sınırlan içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, En az 167 cm boyunda olmak,) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek; 80/1,75^=26

SON BAŞVURU TARİHİ 6 ARALIK

Dün başlayan başvurular 06 Aralık 2017 tarihleri arasında adaylar görev yapmak istedikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir. Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş İçin gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir. Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YAZILI SINAVA KATILMAK İÇİN ŞARTLAR;

Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla; T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf, Adli sicil belgesi, Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

SÖZLÜ SINAVA KATILMAK İÇİN ŞARTLAR;

Sözlü Sınav: 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Müracaat edilen ilçelerde yapılacaktır. Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "Sınava Giriş Belgesi"ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzalan alınacak ve bu aşamada "Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. "Sınav Giriş Belgesi"ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır. Genel kültür durumu, Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük, Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıklann internet adresinden ilan edilecektir.

ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİ SAYISI

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü- 40

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü- 20

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü- 30

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü- 10

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü- 20

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü- 20

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü- 10

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü- 40

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü- 10

Kaynak: Editör:
Etiketler: Gebze, bölgesine, bekçi, alınacak!,
Yorumlar
Haber Yazılımı